Arkiv

Bariatrirådet

Arkiv

Indkaldelse til generalforsamling

i Bariatrirådet 10. april 2014Sted: Egelund 33, 6200 Aabenrå

Tid: 12.30-15.00

Tilmelding : Anita Vesterdorf, formand@bariatriraadet.dk

Timelding senest den 3. aprilDagsorden


1.Valg af dirigent og referent

2.Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det

kommende år.

3.Regnskabet fremlægges til godkendelse

4.Behandling af indkomne forslag

5.Fastsættelse af kontingent

6.Valg af formand

7.Valg af næstformand

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9.Valg af revisor

10.Artikler / forskning / undervisningsmateriale / database

11.Eventuelt

I forhold til punkt 10 skal bestyrelsens medlemmer komme med input.


Vi glæder os til at se gamle som nye medlemmer!!!!!!!!!!!!!!